Sản phẩm

mỗi trang
TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH 486 Lít LFC-2050 LABTECH Model: LFC-2050

TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH 486 Lít LFC-2050 LABTECH Model: LFC-2050

TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ CƯỠNG BỨC CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT 486 LÍT LABTECH Model: LFC-2050 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ vi sử lý PID lên đến 250 o C. Độ đồng đều và năng suất nhiệt có độ chính xác cao. Thời gian g...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤYTUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH 840 Lít LFC-2150 LABTECH Model: LFC-2150

TỦ SẤYTUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH 840 Lít LFC-2150 LABTECH Model: LFC-2150

TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ CƯỠNG BỨC CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT 840 LÍT LABTECH Model: LFC-2150 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ vi sử lý PID lên đến 250 o C. Độ đồng đều và năng suất nhiệt có độ chính xác cao. Thời gian g...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH 1176 Lít LFC-2250 LABTECH Model: LFC-2250

TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH 1176 Lít LFC-2250 LABTECH Model: LFC-2250

TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ CƯỠNG BỨC CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT 1176 LÍT LABTECH Model: LFC-2250 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ vi sử lý PID lên đến 250 o C. Độ đồng đều và năng suất nhiệt có độ chính xác cao. Thời gian g...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC 1040 Lít LFO-1250 LABTECH Model: LFO-1250

TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC 1040 Lít LFO-1250 LABTECH Model: LFO-1250

TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ CƯỠNG BỨC 1404 LÍT LABTECH Model: LFO-1250 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ vi sử lý PID lên đến 250 o C. Độ đồng đều và năng suất nhiệt có độ chính xác cao. Thời gian gia nhiệt nhanh lên đến...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC 960 Lít LFO-1150 LABTECH Model: LFO-1150

TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC 960 Lít LFO-1150 LABTECH Model: LFO-1150

TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ CƯỠNG BỨC 960 LÍT LABTECH Model: LFO-1150 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ vi sử lý PID lên đến 250 o C. Độ đồng đều và năng suất nhiệt có độ chính xác cao. Thời gian gia nhiệt nhanh lên đến...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC 486 Lít LFO-1050 LABTECH Model: LFO-1050

TỦ SẤY TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC 486 Lít LFO-1050 LABTECH Model: LFO-1050

TỦ SẤY TUẦN HOÀN KHÍ CƯỠNG BỨC 486 LÍT LABTECH Model: LFO-1050 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ vi sử lý PID lên đến 250 o C. Độ đồng đều và năng suất nhiệt có độ chính xác cao. Thời gian gia nhiệt nhanh lên đến...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY KHÍ SẠCH 800 Lít LCO-3350H LABTECH Model: LCO-3350H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 800 Lít LCO-3350H LABTECH Model: LCO-3350H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 560 LÍT LABTECH Model: LCO-3250H Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tủ sấy khí sạch cấp độ sạch Class100. Cơ chế làm. sạch cao và hiệu quả cao. Màng lọc HEPA class100 chịu nhiệt độ cao. Cung cấp màng lọc khí và van ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY KHÍ SẠCH 560Lít LCO-3250H LABTECH Model: LCO-3250H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 560Lít LCO-3250H LABTECH Model: LCO-3250H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 560 LÍT LABTECH Model: LCO-3250H Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tủ sấy khí sạch cấp độ sạch Class100. Cơ chế làm. sạch cao và hiệu quả cao. Màng lọc HEPA class100 chịu nhiệt độ cao. Cung cấp màng lọc khí và van ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY KHÍ SẠCH 300Lít LCO-3150H LABTECH Model: LCO-3150H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 300Lít LCO-3150H LABTECH Model: LCO-3150H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 300 LÍT LABTECH Model: LCO-3150H Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tủ sấy khí sạch cấp độ sạch Class100. Cơ chế làm. sạch cao và hiệu quả cao. Màng lọc HEPA class100 chịu nhiệt độ cao. Cung cấp màng lọc khí và van ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY KHÍ SẠCH 180 Lít LCO-3050H LABTECH Model: LCO-3050H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 180 Lít LCO-3050H LABTECH Model: LCO-3050H

TỦ SẤY KHÍ SẠCH 180 LÍT LABTECH Model: LCO-3050H Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tủ sấy khí sạch cấp độ sạch Class100. Cơ chế làm. sạch cao và hiệu quả cao. Màng lọc HEPA class100 chịu nhiệt độ cao. Cung cấp màng lọc khí và van ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 1000 Lít LVO-3100 LABTECH Model: LVO-3100

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 1000 Lít LVO-3100 LABTECH Model: LVO-3100

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 1000 LÍT LABTECH Model: LVO-3100 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Công nghệ hút chân không tốt, giải quyết cho việc sấy khô chân không tốt với hiệu quả cao, áp suất chân không từ 10 đến 760 Torr. Cấu trúc buồng châ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 729 Lít LVO-3090 LABTECH Model: LVO-3090

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 729 Lít LVO-3090 LABTECH Model: LVO-3090

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 729 LÍT LABTECH Model: LVO-3090 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Công nghệ hút chân không tốt, giải quyết cho việc sấy khô chân không tốt với hiệu quả cao, áp suất chân không từ 10 đến 760 Torr. Cấu trúc buồng châ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 512 Lít LVO-3080 LABTECH Model: LVO-3080

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 512 Lít LVO-3080 LABTECH Model: LVO-3080

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 512 LÍT LABTECH Model: LVO-3080 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Công nghệ hút chân không tốt, giải quyết cho việc sấy khô chân không tốt với hiệu quả cao, áp suất chân không từ 10 đến 760 Torr. Cấu trúc buồng châ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 216 Lít LVO-3060 LABTECH Model: LVO-3060

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 216 Lít LVO-3060 LABTECH Model: LVO-3060

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 216 LÍT LABTECH Model: LVO-3060 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Công nghệ hút chân không tốt, giải quyết cho việc sấy khô chân không tốt với hiệu quả cao, áp suất chân không từ 10 đến 760 Torr. Cấu trúc buồng châ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 343 Lít LVO-3070 LABTECH Model: LVO-3070

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 343 Lít LVO-3070 LABTECH Model: LVO-3070

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 343 LÍT LABTECH Model: LVO-3070 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Công nghệ hút chân không tốt, giải quyết cho việc sấy khô chân không tốt với hiệu quả cao, áp suất chân không từ 10 đến 760 Torr. Cấu trúc buồng châ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 Lít LVO-2041P LABTECH Model: LVO-2041P

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 Lít LVO-2041P LABTECH Model: LVO-2041P

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 LÍT LABTECH Model: LVO-2041P Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tạo chân không lý tưởng: Dùng cho nhúng chân không, thử độ ẩm, hút ẩm với nhiệt độ đến 250 o C, áp suất chân không 760mmHg. Cửa sổ kính quan sát an toàn..

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 27 Lít LVO-2031P LABTECH Model: LVO-2031P

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 27 Lít LVO-2031P LABTECH Model: LVO-2031P

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 27 LÍT LABTECH Model: LVO-2031P Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tạo chân không lý tưởng: Dùng cho nhúng chân không, thử độ ẩm, hút ẩm với nhiệt độ đến 250 o C, áp suất chân không 760mmHg. Cửa sổ kính quan sát an ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 125 Lít LVO-2051P LABTECH Model: LVO-2051P

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 125 Lít LVO-2051P LABTECH Model: LVO-2051P

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 125 LÍT LABTECH Model: LVO-2051P Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tạo chân không lý tưởng: Dùng cho nhúng chân không, thử độ ẩm, hút ẩm với nhiệt độ đến 250 o C, áp suất chân không 760mmHg. Cửa sổ kính quan sát an...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 125 Lít LVO-2050 LABTECH Model: LVO-2050

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 125 Lít LVO-2050 LABTECH Model: LVO-2050

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 125 LÍT LABTECH Model: LVO-2050 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tạo chân không lý tưởng: Dùng cho nhúng chân không, thử độ ẩm, hút ẩm với nhiệt độ đến 250 o C, áp suất chân không 760mmHg. Cửa sổ kính quan sát an ...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 Lít LVO-2040 LABTECH Model: LVO-2040

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 Lít LVO-2040 LABTECH Model: LVO-2040

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 LÍT LABTECH Model: LVO-2040 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tạo chân không lý tưởng: Dùng cho nhúng chân không, thử độ ẩm, hút ẩm với nhiệt độ đến 250 o C, áp suất chân không 760mmHg. Cửa sổ kính quan sát an t...

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 27 Lít LVO-2030 LABTECH Model: LVO-2030

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 27 Lít LVO-2030 LABTECH Model: LVO-2030

Ủ SẤY CHÂN KHÔNG 27 LÍT LABTECH Model: LVO-2030 Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Tạo chân không lý tưởng: Dùng cho nhúng chân không, thử độ ẩm, hút ẩm với nhiệt độ đến 250 o C, áp suất chân không 760mmHg. Cửa sổ kính quan sát an t...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Nhiệt độ cao 250 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-250T Labtech Model: LDO-250T

Tủ Sấy Nhiệt độ cao 250 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-250T Labtech Model: LDO-250T

TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ CAO 250 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-250T Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ kiển vi sử lý PID lên đến 350 ° C cài đặt kỹ thuật số và đọc kết quả. Phím bấm loại màng.

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Nhiệt độ cao 150 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-150T Labtech Model: LDO-150T

Tủ Sấy Nhiệt độ cao 150 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-150T Labtech Model: LDO-150T

TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ CAO 150 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-150T Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ kiển vi sử lý PID lên đến 350 ° C cài đặt kỹ thuật số và đọc kết quả. Phím bấm loại màng.

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Nhiệt độ cao 80 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-080T Labtech Model: LDO-080T

Tủ Sấy Nhiệt độ cao 80 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-080T Labtech Model: LDO-080T

TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ CAO 80 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-080T Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ kiển vi sử lý PID lên đến 350 ° C cài đặt kỹ thuật số và đọc kết quả. Phím bấm loại màng.

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy dạng đứng 630 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức cửa kính LDO-630F Labtech Model: LDO-630F

Tủ Sấy dạng đứng 630 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức cửa kính LDO-630F Labtech Model: LDO-630F

TỦ SẤY 630LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH QUAN SÁT Model: LDO-530F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ kiển vi sử lý PID lên đến 250 ° C cài đặt kỹ thuật số và đọc kết quả. Phím bấm loại màng

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy dạng đứng 360 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức cửa kính LDO-360F Labtech Model: LDO-360F

Tủ Sấy dạng đứng 360 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức cửa kính LDO-360F Labtech Model: LDO-360F

TỦ SẤY 360 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH QUAN SÁT Model: LDO-360F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ kiển vi sử lý PID lên đến 250 ° C cài đặt kỹ thuật số và đọc kết quả. Phím bấm loại màng.

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy dạng đứng 183 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức cửa kính LDO-180F Labtech Model: LDO-180F

Tủ Sấy dạng đứng 183 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức cửa kính LDO-180F Labtech Model: LDO-180F

TỦ SẤY 183 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CỬA KÍNH QUAN SÁT Model: LDO-180F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Kiểm soát nhiệt độ kiển vi sử lý PID lên đến 250 ° C cài đặt kỹ thuật số và đọc kết quả. Phím bấm loại màng

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 35 Lít Hàn Quốc LDO-030E Hãng Labtech Model: LDO-030E

Tủ Sấy 35 Lít Hàn Quốc LDO-030E Hãng Labtech Model: LDO-030E

Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 35 Lít LDO-030E Thể tích làm việc: 35 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +15°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120 °C Kích thước trong (WxDxH): 350x320x320 mm Kích thước ngoài (WxDxH): 495 x470 x 690mm

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Pasma 56 lít,Daihan Labtech Model: LPS-1060T

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Pasma 56 lít,Daihan Labtech Model: LPS-1060T

MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP 56 LÍT PLASMA Model: LPS-1060T Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nồi hấp tiệt trùng PLASMA thích hợp để khử trùng các thiết bị y tế nhạy cả...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 1 cửa trước 500Lít Class B,Daihan Labtech Model: LAC-6505SP

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 1 cửa trước 500Lít Class B,Daihan Labtech Model: LAC-6505SP

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG CỬA TRƯỚC 300 LÍT Class B Model: LAC-6505SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nhiệt độ khử trùng 121 ° C đến 135 ° C, chu kỳ khử trùng ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 1 cửa trước 300Lít Class B, Daihan Labtech Model: LAC-6305SP

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 1 cửa trước 300Lít Class B, Daihan Labtech Model: LAC-6305SP

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG CỬA TRƯỚC 300 LÍT Class B Model: LAC-6305SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nhiệt độ khử trùng 121 ° C đến 135 ° C, chu kỳ khử trùng ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 1 cửa trước 200Lít Class B, Daihan Labtech Model: LAC-6205SP

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 1 cửa trước 200Lít Class B, Daihan Labtech Model: LAC-6205SP

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG CỬA TRƯỚC 200 LÍT Class B Model: LAC-6205SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nhiệt độ khử trùng 121 ° C đến 135 ° C, chu kỳ khử trùng ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không cửa trước 90Lít Class B,Daihan Labtech Model: LAC-6105SP

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không cửa trước 90Lít Class B,Daihan Labtech Model: LAC-6105SP

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG CỬA TRƯỚC 90 LÍT Class B Model: LAC-6105SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc, Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nhiệt độ khử trùng 121 ° C đến 135 ° C, chu kỳ khử trùng t...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô để bàn 12 Lít Class B, LAC-1011SV, Daihan Labtech Model: LAC-1011SV

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô để bàn 12 Lít Class B, LAC-1011SV, Daihan Labtech Model: LAC-1011SV

NỒI HẤP SẤY KHÔ TIỆT TRÙNG ĐỂ BÀN 12 LÍT Class B Model: LAC-1011SV Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Nồi hấp đạt chứng chỉ CE: Directive 93/42/EEC, EN-13060-2. Hiệu suất tuyệt vời: ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô để bàn 25 Lít Class B, LAC-1021SV, Daihan Labtech Model: LAC-1021SV

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô để bàn 25 Lít Class B, LAC-1021SV, Daihan Labtech Model: LAC-1021SV

NỒI HẤP SẤY KHÔ TIỆT TRÙNG ĐỂ BÀN 25 LÍT Class B Model: LAC-1021SV Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Nồi hấp đạt chứng chỉ CE: Directive 93/42/EEC, EN-13060-2. Hiệu suất tuyệt vời: ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô để bàn 40 Lít Class B, LAC-1031SV, Daihan Labtech Model: LAC-1031SV

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô để bàn 40 Lít Class B, LAC-1031SV, Daihan Labtech Model: LAC-1031SV

NỒI HẤP SẤY KHÔ TIỆT TRÙNG ĐỂ BÀN 40 LÍT Class B Model: LAC-1031SV Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Nồi hấp đạt chứng chỉ CE: Directive 93/42/EEC, EN-13060-2. Hiệu suất tuyệt vời: ...

Call: 0903.07.1102

HÃNG LABTECH - HÀN QUỐC

HÃNG TAISITELAB - USA

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên : 0983 23 8192

Tư vấn viên : 0983 23 8192

Thống kê

 • Đang online 13
 • Hôm nay 279
 • Hôm qua 840
 • Trong tuần 279
 • Trong tháng 16,801
 • Tổng cộng 824,165

Top

   (0)