Sản phẩm

mỗi trang
Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 100Lít Class S, LAC-5100SP, Daihan Labtech

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô chân không 100Lít Class S, LAC-5100SP, Daihan Labtech

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CÓ SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG 100 LÍT Class S Model: LAC-5100SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hút chân không trước khi hấp và sấy khô chân không sau khi hấp tiệt trùng : Chế độ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô Class S 80Lít, LAC-5085SP, Daihan Labtech Model: LAC-5085SP

Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô Class S 80Lít, LAC-5085SP, Daihan Labtech Model: LAC-5085SP

ỒI HẤP TIỆT TRÙNG CÓ SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG 80 LÍT Class S Model: LAC-5085SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hút chân không trước khi hấp và sấy khô chân không sau khi hấp tiệt trùng : Chế độ ...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô Class S 60Lít, LAC-5065SP, Daihan Labtech Model: LAC-5065SP

Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô Class S 60Lít, LAC-5065SP, Daihan Labtech Model: LAC-5065SP

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CÓ SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG 60 LÍT Class S Model: LAC-5065SP Hãng: Daihan Labtech-Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hút chân không trước khi hấp và sấy khô chân không sau khi hấp tiệt trùng : Chế độ hút...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô Class S 45Lít, LAC-5045SP, Daihan Labtech Model: LAC-5045SP

Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô Class S 45Lít, LAC-5045SP, Daihan Labtech Model: LAC-5045SP

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CÓ SẤY KHÔ CHÂN KHÔNG 40 LÍT Class S Model: LAC-5045SP Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hút chân không trước khi hấp và sấy khô chân không sau khi hấp tiệt trùng : Chế độ hút...

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm 300 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-300M Model: LIB-300M

Tủ Ấm 300 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-300M Model: LIB-300M

Tủ ấm Labtech Hàn Quốc 300 Lít LDO-300M Hãng sản xuất: Labtech - Hàn Quốc Model: LIB-300M Thể tích làm việc: 300 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 70°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,5 °C tại 37°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm 80 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-080M Model: LIB-080M

Tủ Ấm 80 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-080M Model: LIB-080M

Tủ ấm Labtech Hàn Quốc 80 Lít LDO-080M Hãng sản xuất: Labtech - Hàn Quốc Model: LIB-080M Thể tích làm việc: 80 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 70°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,5 °C tại 37°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm 56 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-060M Model: LIB-060M

Tủ Ấm 56 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-060M Model: LIB-060M

Tủ ấm Labtech Hàn Quốc 56 Lít LDO-060M Hãng sản xuất: Labtech - Hàn Quốc Model: LIB-060M Thể tích làm việc: 56 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 70°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,5 °C tại 37°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm 32 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-030M Model: LIB-030M

Tủ Ấm 32 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-030M Model: LIB-030M

Tủ ấm Labtech Hàn Quốc 32 Lít LDO-030M Model: LIB-030M Hãng sản xuất: Labtech - Hàn Quốc Thể tích làm việc: 32 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 70°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,5 °C tại 37°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm 150 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-150M Model: LIB-150M

Tủ Ấm 150 Lít Labtech Hàn Quốc LIB-150M Model: LIB-150M

Tủ ấm Labtech Hàn Quốc 150 Lít LDO-150M Thể tích làm việc: 150 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 70°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0,5 °C tại 37°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp ướt tiệt trùng 100 Lít, LAC-5100SD, Daihan Labtech Model: LAC-5100SD

Nồi hấp ướt tiệt trùng 100 Lít, LAC-5100SD, Daihan Labtech Model: LAC-5100SD

NỒI HẤP ƯỚT TIỆT TRÙNG 80LÍT Model: LAC-5100SD Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Quá trình khử trùng hoàn toàn tự động: Chỉ cần nhấn một nút để hoạt động đến khi hoàn thành. Vận hành an toàn và t...

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp ướt tiệt trùng 80 Lít, LAC-5080SD, Daihan Labtech Model: LAC-5080SD

Nồi hấp ướt tiệt trùng 80 Lít, LAC-5080SD, Daihan Labtech Model: LAC-5080SD

NỒI HẤP ƯỚT TIỆT TRÙNG 80LÍT Model: LAC-5080SD Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Quá trình khử trùng hoàn toàn tự động: Chỉ cần nhấn một nút để hoạt động đến khi hoàn thành. Vận hành an toàn và t..

Call: 0903.07.1102
Nồi hấp ướt tiệt trùng 60 Lít, LAC-5060SD, Daihan Labtech Model: LAC-5060SD

Nồi hấp ướt tiệt trùng 60 Lít, LAC-5060SD, Daihan Labtech Model: LAC-5060SD

NỒI HẤP ƯỚT TIỆT TRÙNG 60LÍT Model: LAC-5060SD Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Quá trình khử trùng hoàn toàn tự động: Chỉ cần nhấn một nút để hoạt động đến khi hoàn thành. Vận hành an toàn và t...

Call: 0903.07.1102
 Nồi hấp ướt tiệt trùng 40 Lít, LAC-5040SD, Daihan Labtech Model: LAC-5040SD

Nồi hấp ướt tiệt trùng 40 Lít, LAC-5040SD, Daihan Labtech Model: LAC-5040SD

NỒI HẤP ƯỚT TIỆT TRÙNG 40LÍT Model: LAC-5040SD Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Quá trình khử trùng hoàn toàn tự động: Chỉ cần nhấn một nút để hoạt động đến khi hoàn thành. Vận hành an toàn và t...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 252 Lít LDO-250N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-250N

Tủ Sấy 252 Lít LDO-250N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-250N

Tủ sấy LDO-250N hàng Labtech hàn quốc là tủ sấy đối lưu tự nhiên với cửa kính quan sát mẫu. Kích thước trong (WxDxH): 600 x 600 x 700 mm Thể tích làm việc: 252 lít Công suất: 3 KW Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +15°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120°C

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 150 Lít LDO-150N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-150N

Tủ Sấy 150 Lít LDO-150N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-150N

Tủ sấy LDO-150N hàng Labtech hàn quốc là tủ sấy đối lưu tự nhiên với cửa kính quan sát mẫu. Kích thước trong (WxDxH): 500 x 500 x 600 mm Thể tích làm việc: 150 lít Công suất: 2 KW Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +15°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120°C

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 80 Lít LDO-080N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-080N

Tủ Sấy 80 Lít LDO-080N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-080N

Tủ sấy LDO-080N hàng Labtech hàn quốc là tủ sấy đối lưu tự nhiên với cửa kính quan sát mẫu. Kích thước trong (WxDxH): 400 x 400 x 400 mm Thể tích làm việc: 80 lít Công suất: 1.5 KW Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +15°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120°C

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 32 Lít LDO-030N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-030N

Tủ Sấy 32 Lít LDO-030N Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-030N

Tủ sấy LDO-030N hãng Labtech hàn quốc Model: LDO-030N Hãng Labtech - Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc là tủ sấy đối lưu tự nhiên với cửa kính quan sát mẫu,hàng có săn nhiều.Những Model cùng dòng có thể tích lớn hơn là LDO-080N,LDO-150N,LDO-250N

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy LDO-252F Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-252F

Tủ Sấy LDO-252F Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-252F

TỦ SẤY 252 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-252F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Bộ điều kiển với bàn phím màng mềm dễ dàng thao tác cài đặt Đối lưu khí nóng cưỡng bức bằng quạt làm cho nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều giữa...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 252 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-252F Model: LDO-252F

Tủ Sấy 252 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-252F Model: LDO-252F

TỦ SẤY 252 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-252F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Bộ điều kiển với bàn phím màng mềm dễ dàng thao tác cài đặt Đối lưu khí nóng cưỡng bức bằng quạt làm cho nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều giữa...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 80 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-080F Labtech Model: LDO-080F

Tủ Sấy 80 Lít Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-080F Labtech Model: LDO-080F

TỦ SẤY 80 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-080F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Bộ điều kiển với bàn phím màng mềm dễ dàng thao tác cài đặt Đối lưu khí nóng cưỡng bức bằng quạt làm cho nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều giữa ...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-080F, Hàn Quốc Model: LDO-080F

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-080F, Hàn Quốc Model: LDO-080F

Ủ SẤY 80 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-080F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Bộ điều kiển với bàn phím màng mềm dễ dàng thao tác cài đặt Đối lưu khí nóng cưỡng bức bằng quạt làm cho nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều giữa ...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-150F, Hàn Quốc Model: LDO-150F

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức LDO-150F, Hàn Quốc Model: LDO-150F

TỦ SẤY 150 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-150F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Bộ điều kiển với bàn phím màng mềm dễ dàng thao tác cài đặt Đối lưu khí nóng cưỡng bức bằng quạt làm cho nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều giữa...

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 150 Lít LDO-150F Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-150F

Tủ Sấy 150 Lít LDO-150F Hãng Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-150F

TỦ SẤY 150 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Model: LDO-150F Hãng sản xuất: Labtech – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng nổi bật: Bộ điều kiển với bàn phím màng mềm dễ dàng thao tác cài đặt Đối lưu khí nóng cưỡng bức bằng quạt làm cho nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều giữa..

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Hàn Quốc 100 Lít LDO-100E Hãng Labtech Model: LDO-100E

Tủ Sấy Hàn Quốc 100 Lít LDO-100E Hãng Labtech Model: LDO-100E

Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 100 Lít LDO-100E Thể tích làm việc: 100 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +15°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 100 Lít LDO-100E Model: LDO-100E

Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 100 Lít LDO-100E Model: LDO-100E

ủ Sấy Labtech Hàn Quốc 100 Lít LDO-100E Thể tích làm việc: 100 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +15°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120°C Số kệ cung cấp: 2

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy 56 Lít Hàn Quốc LDO-060E Hãng Labtech Hàn Quốc Model: LDO-060E

Tủ Sấy 56 Lít Hàn Quốc LDO-060E Hãng Labtech Hàn Quốc Model: LDO-060E

Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 56 Lít LDO-060E Thể tích làm việc: 56 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120 °C Kích thước trong (WxDxH): 400x350x400 mm Kích thước ngoài (WxDxH): 560x540x780 mm

Call: 0903.07.1102
Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 60 Lít LDO-060E Model: LDO-060E

Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 60 Lít LDO-060E Model: LDO-060E

ủ Sấy Labtech Hàn Quốc 60 Lít LDO-060E Hãng sản xuất: Labtech - Hàn Quốc Model: LDO-060E Mô tả : Tủ Sấy Labtech Hàn Quốc 60 Lít LDO-060E Thể tích làm việc: 56 lít Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5°C - 250°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,0°C Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5,0°C tại 120 °C Kích thước trong (WxDxH): 400x350x400 mm Kích thước ngoài (WxDxH): 560x540x780 mm

Call: 0903.07.1102
Bơm chân không không dầu LVP-500 Labtech Hàn Quốc

Bơm chân không không dầu LVP-500 Labtech Hàn Quốc

BƠM CHÂN KHÔNG KHÔNG DẦU LABTECH Model: LVP-500 Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Bơm hút chân không không dầu ứng dụng cho phòng thí nghiệm. Mức độ ồn thấp trong suốt quá trình vận hành.

Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin LCV-204GR Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin LCV-204GR Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin LCV-204GR Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc - Dung tích: 1125 lít - Kích thước ngoài (Rộng x Sâu x Cao): 1260 x 826 x 2000 mm - Kích thước trong (Rộng x Sâu x Cao): 1140 x 700 x 1410 mm - Máy nén làm lạnh không CFC: 1/2 HP - Công suất bộ Gia nhiệt (Rã đông): 300W, nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình rã đông - Số lượng giá để mẫu bằng thép phủ sơn epoxy cung cấp kèm theo: 12 cái - Bộ điều khiển số vi xử lý kỹ thuật số PID

Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Hàn Quốc Bảo Quản Vắc-Xin LCV-203GR, 612 Lít ,Nhiệt Độ 2 - 10 Độ C

Tủ Lạnh Hàn Quốc Bảo Quản Vắc-Xin LCV-203GR, 612 Lít ,Nhiệt Độ 2 - 10 Độ C

Tủ Lạnh Hàn Quốc Bảo Quản Vắc-Xin LCV-203GR, 612 Lít ,Nhiệt Độ 2 - 10 Độ C - Dung tích: 612 lít - Kích thước ngoài (Rộng x Sâu x Cao): 740 x 826 x 2000 mm - Kích thước trong (Rộng x Sâu x Cao): 620 x 700 x 1410 mm - Dải nhiệt độ điều chỉnh : 2 - 10oC - Độ chính xác nhiệt độ đặt: ± 0.1oC - Độ đồng đều: ± 1oC ở 4oC

Call: 0903.07.1102
Tủ Mát Bảo Quản Mẫu Labtech LCV-212GR,421 Lít

Tủ Mát Bảo Quản Mẫu Labtech LCV-212GR,421 Lít

Tủ Mát Bảo Quản Mẫu Labtech LCV-212GR,421 Lít - Dải nhiệt độ điều chỉnh : 2 - 10oC - Độ chính xác nhiệt độ đặt: ± 0.1oC - Độ đồng đều: ± 1oC ở 4oC

Call: 0903.07.1102
Tủ Mát Bảo Quản Mẫu LCV-202GR, DaihanLabtech - Hàn Quốc

Tủ Mát Bảo Quản Mẫu LCV-202GR, DaihanLabtech - Hàn Quốc

Tủ Mát Bảo Quản Mẫu LCV-202GR, DaihanLabtech - Hàn Quốc - Dung tích: 295 lít - Dải nhiệt độ điều chỉnh : 2 - 10oC - Độ chính xác nhiệt độ đặt: ± 0.1oC - Độ đồng đều: ± 1oC ở 4oC - Kích thước ngoài (WxDxH): 683 x 775 x 1490 mm - Kích thước trong (WxDxH): 560 x 660 x 800 mm - Máy nén làm lạnh không CFC: 1/4 HP

Call: 0903.07.1102
Tủ Mát Bảo Quản Vắc-Xin, Dược Phẩm, LCV-201GR Hãng Daihan Labtech

Tủ Mát Bảo Quản Vắc-Xin, Dược Phẩm, LCV-201GR Hãng Daihan Labtech

Tủ Mát Bảo Quản Vắc-Xin, Dược Phẩm, LCV-201GR Hãng Daihan Labtech - Loại để bàn - Dung tích: 105 lít - Dải nhiệt độ điều chỉnh : 2 - 10oC - Độ chính xác nhiệt độ đặt: ± 0.1oC - Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 560 x 627 x 850mm - Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 460 x 420 x 630mm

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm Lạnh 30 Lít LCI-031E Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc

Tủ Ấm Lạnh 30 Lít LCI-031E Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc

Tủ Ấm Lạnh 30 Lít LCI-031E Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc - Dải nhiệt độ: + Ở 25oC hoặc cao hơn: 10oC đến 60oC + Dưới 25oC: từ 5 oC đến 60oC - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0.1oC - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5oC

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm Lạnh Hàn Quốc 50 Lít LCI-050E

Tủ Ấm Lạnh Hàn Quốc 50 Lít LCI-050E

Tủ Ấm Lạnh Hàn Quốc 50 Lít LCI-050E - Dải nhiệt độ: + Ở 25oC hoặc cao hơn: 10oC đến 60oC + Dưới 25oC: từ 5 oC đến 60oC - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0.1oC - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5oC

Call: 0903.07.1102
Tủ Ấm Lạnh 10 Lít Labtech LCI-011E

Tủ Ấm Lạnh 10 Lít Labtech LCI-011E

Tủ Ấm Lạnh 10 Lít Labtech LCI-011E - Dải nhiệt độ: + Ở 25oC hoặc cao hơn: 10oC đến 60oC + Dưới 25oC: từ 5 oC đến 60oC - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0.1oC - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5oC

Call: 0903.07.1102

HÃNG LABTECH - HÀN QUỐC

HÃNG TAISITELAB - USA

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên : 0983 23 8192

Tư vấn viên : 0983 23 8192

Thống kê

 • Đang online 19
 • Hôm nay 73
 • Hôm qua 578
 • Trong tuần 1,048
 • Trong tháng 12,387
 • Tổng cộng 785,391

Top

   (0)