Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên : 0983 23 8192

Tư vấn viên : 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

TỦ ẤM LẠNH (TỦ BOD)

mỗi trang
Tủ Ấm Lạnh 30 Lít LCI-031E Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc

Tủ Ấm Lạnh 30 Lít LCI-031E Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc

Tủ Ấm Lạnh 30 Lít LCI-031E Hãng Daihan Labtech - Hàn Quốc - Dải nhiệt độ: + Ở 25oC hoặc cao hơn: 10oC đến 60oC + Dưới 25oC: từ 5 oC đến 60oC - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0.1oC - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5oC
Call: 0989.84.86.81
Tủ Ấm Lạnh Hàn Quốc 50 Lít LCI-050E

Tủ Ấm Lạnh Hàn Quốc 50 Lít LCI-050E

Tủ Ấm Lạnh Hàn Quốc 50 Lít LCI-050E - Dải nhiệt độ: + Ở 25oC hoặc cao hơn: 10oC đến 60oC + Dưới 25oC: từ 5 oC đến 60oC - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0.1oC - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5oC
Call: 0989.84.86.81
Tủ Ấm Lạnh 10 Lít Labtech LCI-011E

Tủ Ấm Lạnh 10 Lít Labtech LCI-011E

Tủ Ấm Lạnh 10 Lít Labtech LCI-011E - Dải nhiệt độ: + Ở 25oC hoặc cao hơn: 10oC đến 60oC + Dưới 25oC: từ 5 oC đến 60oC - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0.1oC - Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5oC
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-150E, Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình

Labtech LBI-150E, Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình

Labtech LBI-150E, Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình - Dung tích tủ 150 lít + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 500 x 500 x 600 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 660 x 845 x 1325 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-250E, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình

Labtech LBI-250E, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình

Labtech LBI-250E, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình Labtech LBI-250M, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc - Dung tích tủ 250 lít - Nhiệt độ: + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 500 x 500 x 1000 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 660 x 840 x 1755 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-500E, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình

Labtech LBI-500E, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình

Labtech LBI-500E, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD), Cài đặt chương trình Labtech LBI-500M, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc - Dung tích tủ 490 lít - Nhiệt độ: + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 700 x 700 x 1000 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 860 x 955 x 1795 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-1000E, Tủ Ấm Lạnh 840 Lít (Tủ BOD), Lập trình chương trình

Labtech LBI-1000E, Tủ Ấm Lạnh 840 Lít (Tủ BOD), Lập trình chương trình

Labtech LBI-1000E, Tủ Ấm Lạnh 840 Lít (Tủ BOD), Lập trình chương trình - Dung tích tủ 840 lít + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 1400 x 600 x 1000 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 1560 x 940 x 1780 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-1000M, Tủ Ấm Lạnh 840 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-1000M, Tủ Ấm Lạnh 840 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-1000M, Tủ Ấm Lạnh 840 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc - Dung tích tủ 840 lít + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 1400 x 600 x 1000 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 1560 x 940 x 1780 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-500M, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-500M, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-500M, Tủ Ấm Lạnh 490 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc - Dung tích tủ 490 lít - Nhiệt độ: + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 700 x 700 x 1000 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 860 x 955 x 1795 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-250M, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-250M, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-250M, Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc - Dung tích tủ 250 lít - Nhiệt độ: + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 500 x 500 x 1000 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 660 x 840 x 1755 mm
Call: 0989.84.86.81
Labtech LBI-150M, Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-150M, Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc

Labtech LBI-150M, Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ BOD) Hàn Quốc - Dung tích tủ 150 lít - Nhiệt độ: + Dải nhiệt độ điều khiển: 0oC đến 60oC (0oC = đèn tắt) + Độ chính xác ± 0.1oC + Độ đồng đều: ± 0.5oC tại 20oC - Kích thước bên trong (WxDxH): 500 x 500 x 600 mm - Kích thước bên ngoài (WxDxH): 660 x 845 x 1325 mm
Call: 0989.84.86.81

Top

   (0)